Eritreer arrestert for seksuelle overgrep mot flere kvinner, sauer og geiter i Tyskland.

Tysk politi har arrestert en 28-åring mann fra Eritrea for en rekke seksuelle overgrep mot tre kvinner og en rekke sauer og geiter. Rettsmedisinske etterforskere…

Annonser
Les mer... Eritreer arrestert for seksuelle overgrep mot flere kvinner, sauer og geiter i Tyskland.