Hvor er fordømmelsene fra Afghanerne i Norge?

Afghanere er så til de grader overrepresenterte i voldtektsstatistikkene i Norge og Norden forøvrig. Brutaliteten, intensiteten og kvantiteten på voldtektene og gjengvoldtektene vitner om et rasistisk hat mot vårt folk. Jeg forlanger selvjustis innad i de afghanske miljøene. Jeg forlanger klare bevis på at afghanere flest tar kraftig avstand fra sine landsmenns umenneskelige adferd her i nord.

Jeg er fullstendig klar over at de fleste afghanere i Norge ikke oppfører seg som demoner, slik som et mindretall av dem gjør. Jeg kjenner mange afghanere som oppfører seg ordentlig og bidrar til å holde samfunnet i gang.

Men det hjelper ikke voldtektsofrene ett fnugg. Deres stillhet og initiativløse holdning ovenfor sine landsmenns oppførsel bidrar heller ikke på noen som helst måte med å få bukt med problemet, snarere tvert imot.

De er i godt selskap med politiet som har bestemt seg for – eller noen har bestemt for dem – at afghaneres overrepresentasjon i voldtektssaker er et problem som forsvinner automatisk, bare det norske folk blir undratt informasjon som avslører problemet.

Sist eksempel på politiets anti-norske og kvinneforaktelige holdning er saken fra Sortland i Versteålen, hvor en norsk småbarnsmor ble brutalt gjengvoldtatt av en flokk på fire afghanere – eller fire menn med tilknytning til Nordland, som globalist-politiet forsøkte å fremstille det som.

Da forsøkte politiet først å fortie den ubehagelige sannheten med å nekte å oppgi voldtektforbryternes statsborgerskap. Deretter beskrev de dem som fire menn med tilknytning til Nordland.

Hva er motivet med å kaste politiets troverdighet i dass, et politi som har som grunnoppgave å beskytte nordmenn? Mulig de tror det vil skape harmoni om afghanernes fremferd ikke kommer fram i lyset og stigmatiserer alle afghanere.

Men hva er da motivet for å omtale dem som nordlendinger? Hvorfor skal nordlendinger belastes med stigma for noen de ikke har gjort? Hvorfor fortjener nordlendinger å belastes for det afghanere forsøkes å urettmessig renvaskes for?

Vi alle vet at om det til stadighet dukket opp saker hvor gjenger med norske menn gjengvoldtok afghanske kvinner, ville de norske miljøet i Norge reagert med offentlig avsky og sinne rettet konkret mot disse tilfellene, og ikke «jeg tar avstand fra gjengvoldtekter, uansett hvilken etnisitet gjerningmennene har», eller andre relativiserende unnamanøvre. De ville tatt kraftig avstand spesifikk fra forbrytelsene og klassifisert dem som rasistiske og hatefulle handlinger – og det med det rette.

Så min utfordring til alle afghanere i Norge; Tar dere et oppgjør med disse spesifikke afghanske forbrytelsene, og fryser gjerningsmenn av denne typen ut av alle deres miljøer? Erkjenner dere at dere som gruppe – selv om flertallet av dere ikke driver denne typen foraktelige adferd – representerer et problem for det norske samfunnet?

Jeg synes det er feigt av dere å la et fåtall av dere påføre det afghanske miljøet store stigma. Selv om offentlige myndigheter og media later som om totalintrykket av afghanere ikke blir rammet av dette, så er det helt naturlig at de fleste nordmenn mister sansen for dere. Slik fungerer de naturlige mekanismene.

Ta et troverdig oppgjør med de råtne eplene blant dere i det offentlige rom, gjerne på gaten. Om det ikke skjer snart, og de rasistiske gjengvoldtektene får pågå uten at dere reagerer med tydelighet, er jeg redd de fleste nordmenn vil vurdere det slik at selv om de fleste av dere er lovlydige og trivelige, vil hele det afghanske miljøet totalt sett, vil bli sett på som en større belastning enn nytte.

Da er det heller kanskje på tide å tenke på hjemveien.

Og ja, lite spøsmål; kan dere nevne ett tilfelle hvor en eller flere nordmenn har voldtatt en afghansk kvinne?

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler