I Manhattan ble det rapportert om flere UFO tilfeller e noe annet sted

MYSTIKK – Manhattan har blitt det stedet der det er blitt rapportert flest tilfeller av folk som har sett UFOer de to siste årene i følge det nasjonale UFO rapporterings …

Annonser
Read More