Ungarns regjering: «Europeere har rett til å få vite om EUs hemmelige plan om å gjøre FNs migrasjonspakt bindene.

Både våre globalistiske politikere, politisk korrekt massemedia og alt som kan krype og gå av «eksperter» innenfor sistnevnte segment, har undervurdert konsekvensene av FNs migrasjonspakt…

Annonser
Les mer... Ungarns regjering: «Europeere har rett til å få vite om EUs hemmelige plan om å gjøre FNs migrasjonspakt bindene.