Ungarns regjering: «Europeere har rett til å få vite om EUs hemmelige plan om å gjøre FNs migrasjonspakt bindene.

Både våre globalistiske politikere, politisk korrekt massemedia og alt som kan krype og gå av «eksperter» innenfor sistnevnte segment, har undervurdert konsekvensene av FNs migrasjonspakt (GMC) så til de grader at samtlige av dem har valgt å fortie hele avtalen i forkant og under prosessen som endte med den skjebnesvangre avgjørelsen om å slutte Norge til den. Den ungarske utenriksministeren viser en lagt større kjærlighet og omtanke for det norske og det europeiske folk.

Ifølge Ungarns utenriksminister Pèter Szijjártó, har det nylig blitt formulert et EU-dokument som avslører tidenes løgn fra Brussel. Han påstår at dokumentet foreslår hemmelige tiltak for å gjøre GMC bindende. Noe som bekrefter manges mistanker om at globalistenes påstander om at avtalen, eller «plattformen» som de ynder å kalle den, «ikke er bindende», vil til syvende og sist fremstå som et bedrag.

På en pressekonferanse uttalte Szijjártó at den ungarske regjeringen krever at Europakommisjonen slutter å lage hemmelige planer bak folkets rygg om å gjøre migrantpakten juridisk bindende, og forlanger også at de publiserer alle relevante dokumenter som er formet frem til nå.

Han la til at den ungarske regjering krever at Europakommisjonen rapporterer om alle slike hemmelige planer på Foreign affairs cuncil møtet den 18. mars.

På Kossuth Radio sa den ungarske utenriksministeren at borgere innenfor EU har rett til å få vite om de hemmelige planene Europakommisjonen lager bak folkets rygg for å ytterligere undergrave det europeiske kontinentets sikkerhet.

Han sier det er vel kjent at Brussel vil trykke FNs migrasjonapakt ned gjennom halsen på hvert eneste europeiske land.

Szijjártó mener at Brussel før tilslutningen av avtalen fant sted, manet om at den «ikke var juridisk bindende», samtidig som ordet «forplikter» ble brukt hele 80 ganger i dokumentet. Han påstår hardnakket at det jobbes både i Brussel og New York for å gradvis snike migrasjonspakten som juridisk bindende inn bakdøren via konferanser og i internasjonale organisasjoners dokumenter. «De gjør alt det som er mulig å gjøre for å gjøre denne pakten juridisk bindende for alle», sa han.

Han understreket at GMC har ingenting annet for seg enn å legalisere ulovlig innvandring, og ifølge avtalens egen definisjon, erklære at alle land i verden må delta i migrasjonen.

Utenriksministeren gjorde det klart at det ungarske folk ikke er interessert i å leve i et innvandrer-land, og at de ikke betrakter innvandring som en fundamental menneskerett.

Har du leste noe om dette i massemedia?