Det er i dag ikke lovlig å sitere vitenskapelige fakta

USA – En Asiatisk student ved C.K. McClatchy High School i California laget en presentasjon til sin vitenskapsklasse der han tok opp forholdet mellom race…

Annonser
Les mer... Det er i dag ikke lovlig å sitere vitenskapelige fakta