Sjokktall fra SSB: 56% av sosialhjelputbetalingene går til innvandrere.

Tallene SSB fremlegger i en artikkel i dag ville blitt avvist som den reneste «høyreekstreme hatpropaganda» om den ikke hadde kommet fra SSB selv eller…

Annonser
Les mer... Sjokktall fra SSB: 56% av sosialhjelputbetalingene går til innvandrere.