Enkelte innvandrergrupper 270% oftere involvert i trafikkulykker enn svensker.

Sverige: Det er 270% større risiko for at en spesiell gruppe innvandrere havner i trafikkulykker i Sverige, enn svensker. Sjokktallene kommer fra forskning foretatt av…

Les mer... Enkelte innvandrergrupper 270% oftere involvert i trafikkulykker enn svensker.