Enkelte innvandrergrupper 270% oftere involvert i trafikkulykker enn svensker.

Sverige: Det er 270% større risiko for at en spesiell gruppe innvandrere havner i trafikkulykker i Sverige, enn svensker. Sjokktallene kommer fra forskning foretatt av Statens väg- och transportinstitutt (VTI).

VTI skal nå bruke 3,6 millioner svenske skattekroner på å kartlegge årsakene til at enkelte innvandrergrupper rager så kolossalt høyt over den svenskfødte befolkningen når det kommer til risiko for å havne i trafikkulykker.

Innvandrere generelt er overrepresenterte i trafikkulykker, og aller verst ut kommer innvandrergrupper med opprinnelse fra Nord-Afrika og Midtøsten, eller arabere om man skal være mer presis og mindre politisk korrekt. Denne grupperingen rager med hele 270% større ulykkesfrekvens enn personer født i Sverige.

 

De millionene som nå skal brukes på forskning rundt dette, er motivert i å finne en forklaring på hvorfor fakta om dette er som de er. Forskningsprosjektet heter «Innvandrare i det svenska vägtransportsystemet», og er ment til å øke kunnskapen om innvandreres trafikksituasjon gjennom å analysere deres bevegelser, sikkerhet, trygghet og sammenligning innen transportsystemet.

I en pressemelding fra VTI finner Nils Petter Gregersen det nødvendig å føye på klassikeren: «Det er viktig for oss å understreke at vi ikke kan skjære alle innvandrere over èn kam». Er det et varsel om hvilken vinkling som er ønsket i den endelige konklusjonen?

Det gjenstår å se hvor faktaorienterte og kyniske VTI tør å være når konklusjonen av forskningen skal undersøkes, eller om det hele ebber ut i et politisk korrekt svada om at det også i dette tilfellet er svenskenes egen skyld når innvandrere er negativt overrepresentert, fordi svenskene «ikke har vært flinke nok med integreringen».

Takk for at du deler våre artikler, og dermed bidrar med å opplyse om saker som politisk korrekt media bevisst koster under teppet.