Demokraten krever skjerpelser i nytt EU-direktiv

Direktivet som bestemmer hvordan utenlandske arbeidere skal betales i Norge, det åpner for at betalingen for reise, kost og losji kan bli norsk lov. Men…

Annonser
Les mer... Demokraten krever skjerpelser i nytt EU-direktiv