Stemmesedler fra SD (Sverigedemokratene) ble holdt skjult i Falkenberg kommune.

Valgskandale i Sverige: Det er også i Sverige mulig å stemme før valgdagen.  Kommunevalgkomiteen måtte erkjenne at SD sine navnruller manglet. Den svenske demokraten Sara-Lena Bjalko…

Annonser
Les mer... Stemmesedler fra SD (Sverigedemokratene) ble holdt skjult i Falkenberg kommune.