Sverige har mistet forstanden: 43% av alle voldtekter i Sverige er rettet mot barn

sverige-immigrasjonEUROPA – Sverige har tatt inn flere flyktninginnvandrere per innbygger enn noen annen europeisk nasjon – og det har ikke gått så bra.

I 2015 mottok rundt 160.000 flyktninger asyl i Sverige, som er en idyllisk nordisk nasjon på bare 10 millioner. Ti tusen flere ble tatt inn i 2016, hvor de fleste kom fra de krigsherjede nasjonene i Midtøsten, og i alt har hundretusener strømt til det lille landet.

Siden «immigrantenes» ankomst har kriminalitet steget drastisk, og i 2015 var det 112 tilfeller av dødelig vold der 33 av disse var ved skyting, noe som sammenlignet med bare 17 i 2011 vitner om en enorm økning a ekstremt voldelige forbrytelser.
I tillegg økte også volden mot kvinner, og da særlig i form av seksuelle overgrep, og antallet rapporterte voldtekter i 2016 steg til 6570, som er en økning på 13% fra antallet rapporterte voldtekter i løpet av 2015. Nasjonen er nå nummer 2 i voldtekt per capita, rapporterte Defend Europa, og i et spesielt voldelig angrep der en gjeng med innvandrere voldtok en jente sendte overgrepet direkte på Facebook. To menn fra Afghanistan ble arrestert for gjerningen.

92 prosent av alle «ekstremt voldelige voldtekter» i Sverige ble utført av «personer med innvandre / asylbakgrunn», rapporterte Defend Europa.

Nå kommer en ny rapport fra den uavhengige nyhetsgruppen som sier at nesten halvparten av voldtektene (43%) er rettet mot barn, og særlig mindreårige barn blir målrettet angrepet, og hele 55% av voldtektene ble utført på jenter under 14 år.

Kilde: defendevropa.org

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator