Online skoler vil utkonkurrere de tradisjonelle universitetene om 10 – 15 år

TEKNOLOGI – Det er over 4000 høgskoler og universiteter i USA, men professor Clayton Christensen fra Harvard Business School sier at halvparten er på randen av å gå konkurs i løpet av de neste tiårene.

Christensen er kjent for å ha kommet opp med teorien om «disruptive innovation» i boken, «Innovators Dilemma» fra 1997. Siden da har han brukt sin teori om «disruptive innovation» i en rekke bransjer, inkludert utdanning.

I sin nyere bok, “The Innovative University,” analyserer Christensen og medforfatter Henry Eyring fremtiden for tradisjonelle universiteter, og konkluderer med at nettbasert utdanning vil bli en mer kostnadseffektiv måte for studenter å få sin utdanning som effektivt undergraver forretningsmodellene av tradisjonelle institusjoner og dytter dem ut av markedet.

Les mer…