Organisasjon har skapt selvmords maskin

TEKNOLOGI – Exit International er en organisasjon som kjemper for at alle voksne mennesker skal ha rett til å planlegge og iverksette tiltak for å sikre en smertefri, verdig og tidsbestemt død.

Organisasjonen har nå utviklet en «selvmordsmaskin» som skal gjøre nettopp det å ta sitt eget liv enklere, og mer tilgjengelig for massene.

Selvmordsmaskinene som har fått navnet «Sarco euthanasia» er oppfunnet i Nederland av direktøren for Exit Dr Philip Nitschke og ingeniøren Alexander Bannink som sier at maskinen vil gjøres tilgjengelig på internett gratis slik at folk fritt kan 3d printer og sette sammen maskinen.

Maskinen består av to deler hvorav den ene delen er en transportabel kist som gjør at selve prosessen med håndteringen av den døde vil være enklere.

Les mer her…

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator