Svenske myndigheter vil sensurere informasjon om kriminelle innvandrere

SVERIGE – Den svenske regjeringen ønsker å forby allmenheten å sensurere søketjenesten og databasen Lexbase hvor allmenheten frem til i dag fritt har kunnet søke opp personopplysninger om dømte kriminelle.

Årsaken til ønsket om sensur er at databasen er blitt benyttet til å søke opp gjerningspersoners etnisitet i de tilfeller hvor den politisk korrekte pressen og myndighetene har forsøkt å skjule dette for allmenheten.

Regjeringen forslag er å begrense deler av innsynet ved å fjerne muligheten til innsikt i gjerningspersonenes etnisitet, religion, seksuelle legning og politiske ståsted.

Les mer her…

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator