27% av 18-34 åringer vil bytte ut menneskelig elsker med robot

Robots_loveTEKNOLOGI – Etter hvert som roboter og KI (kunstig intelligens) blir mer vanlig i våre liv, ser det ut som kjærligheten mellom menneske og maskin vil vokse.

I en undersøkelse utført av Paris baserte Havas hvor man ønsket å undersøke folks innstilling til vår teknologiske fremtid ble det funnet at blant de 12000 spurte var i overkant av 25% villige til å bytte ut kjærlighet til et menneske med kjærlighet til en robot.

Videre kom det frem i undersøkelsen at det var tre ganger så stor sjanse for at menn i Storbritannia ville akseptere et forhold til en maskin i fremtiden en kvinner.

Videre avdekket at ca 20% ville foretrekke å leve i en virtuellvirkelighet fremfor den virkelige verden, og at over 70% mente at smarttelefoner er med på å svekke de fysiske båndene mellom mennesker.

Undersøkelsen avdekket også at blant unge er følelsen av å ikke strekke til sterkt forsterket av dagens teknologi, og at sosiale medier fører til at rundt 42% av unge i alderen 18-34 føler seg mer deprimert og utilfreds.

Kilde: dailymail.co.uk

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator