Rapport-X spør: Er KRF et kristent eller et sosialistisk parti?

SAMFUNN – Det er på tide at man begynner å stille spørsmål til de enkelte norske politikernes virkelige politiske agenda, og om partiene de representerer virkelig står for den politikken de hevder å fremme i det Norske samfunnet.

Rapport-X har derfor startet en spalte som kalles «Rapport-X spør» hvor vi kommer til å ta opp enkelte spørsmål som vi ser folk stiller seg, men som den politisk korrekte pressen ikke tør stille.

I dag har vi derfor valgt å stille spørsmålet «Er KRF et kristent parti?» og kjemper partiet virkelig for bevarelsen av vår kristne kulturarv, og bevarelsen av kristendommen i Norge?

Etter å ha fulgt med over tid på utviklingen i Kristelig folkeparti er det veldig lett å kunne se at partiet har beveget seg langt bort fra de kristne grunnverdiene, og i dag helhjertet har adoptert et sosialistisk verdenssyn.

Dette sosialistiske verdenssynet mener vi i Rapport-X på mange steder står i sterk kontrast til de kristne verdiene man finner i bibelen, og når man legger dette sammen med hvordan KRF med Knut Arild Hareide i spissen aktivt har motarbeidet bevarelsen av kristne verdier må man spørre seg hvorfor partiet ikke har byttet navn.

For å nevne noen saker der Knut Arild Haraides KRF har adoptert et sosialistisk verdenssyn, er partiets «nye» kvinnepolitikk, der man nå har gått bort fra ideen om at «alt liv er hellig» og at abort strider mot dette viktige kristne verdigrunnlaget.

Man kan videre se hvordan partiet har forkastet sin motstand mot ideen om homofile prester, og har åpnet for at homofile skal kunne gifte seg i kriken selv om dette strider med den kristne tro og lære.

Videre og kanskje enda viktigere er punktet hvor KrF i dag fremfor å kjempe for bevarelsen av vår kristne kulturarv, og ideen om at kristendommen skal ha en sentral rolle i det norske samfunn, nå indirekte jobber for å skyve kristendommen til side til fordel for Islam.

Rapport-X mener derfor et bedre navn på Kristelig folkeparti i dag ville være Sosialistisk Folkeparti.

Bli med i diskusjonen under og si din mening om denne saken!