Trumps økonomiske politikk rokker!

USA – I dag ble de siste jobbtallene fremlagt i USA og de viser en økning på 2.2 millioner arbeidsplasser siden Trumps valgseier.

Arbeidsledigheten for den samme perioden sank til 4.1 prosent, mens man mistet rundt 4.8 millioner arbeidsplasser og arbeidsledigheten steg til 9.9 prosent under Obama for tilsvarende periode.

Man kunne dermed ha argumentere for at Trumps økonomiske politikk ser ut til å være den mest vellykkede økonomiske politikken i landets historie. Børsmarkedene er på et nivå det aldri før har vært på og tusenvis av nye jobber blir skapt.

Det er kanskje en grunn til at man ikke kan lese særlig mye om disse tallene i den venstrevridde politisk korrekte pressen i Norge.

Kilde: thegatewaypundit.com