Hvorfor er det enklere for fargede å immigrere til Europa en hvite amerikanere med Europeiske aner?

USA/EUROPA – Anti-hvite rasister i USA mener hvite bør returnere til Europa, men ville hvite amerikanere med Europeisk avstamning være velkomne i Europa dersom de ønsket å immigrere til sine opprinnelsesland?

Dette er spørsmålet Lana Lokteff i Red Ice TV som er en youtube kanal stiller i den underliggende youtube videoen, og som hun sier så er det slettest ikke sikkert hvite amerikanere er velkomne i sine opprinnelsesland.

Det er som hun sier i sin video i dag vanskeligere for en hvit amerikaner med norske aner å emigrere tilbake til Norge en det er for en hvilken somhelst Afrikaner med null tilhørighet til Europa eller Norge å immigrere til Norge, og dette skyldes ikke synet det norske folk har på amerikanere, men den politiske elitens ønske om å endre den norske befolkningssammensetningen slik det fremgår i en FN rapport om FNs ønske om en befolkningsendring i Europa.

Når så amerikanske venstreekstremister i dag skriker ut sin anti-hvite rasisme, og ber hvite amerikanere forlate Amerika så motsier de ikke bare seg selv og sin politisk korrekte ideologi om et multietnisk samfunn, men de motsetter seg også hele den venstreekstreme Europeiske pøbelens politiske ideologi hvor det å be en Afrikaner som befinner seg i Europa dra hjem til Afrika skal ansees som rasisme og såkalt hatprat.

Ser man så bort fra dette og ser mer historisk og rasjonelt på spørsmålet om hvorvidt hvite amerikanere har en rett til å være i USA og Canada så vil man ganske snarlig fra et historisk perspektiv se at det har de.

Ikke bare grunnet det faktum at de har bygget opp disse landene fra grunnen av, men også av det simple faktum at det ikke fantes noen nasjoner i Amerika før de hvites ankomst, og man dermed ikke kan si at USA og Canada tilhørte noen andre.

Kom med din kommentar i kommentarfeltet under.