«Franske byer er overveldet av flyktningstrømmen til landet»advarer borgermestere

EU/FRANKRIKE – Borgermesterne i syv store franske byer sier at de har blitt «støttet mot en vegg» av en uendelig tilstrømning av flyktninger. Paris må takle belastningen på områdene, som sliter med å imøtekomme nyankomne, skrev de.

Bergmestrene i Lille, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Toulouse og Nantes har påpekt regjeringens manglende handlingskraft, og ber den om å gjøre mer for å takle flyktningkrisen. Ressursene borgermestrene har til sin disposisjon er langt fra tilstrekkelig til å dekke behovene til asylsøkere som ønsker å bo på allerede overfylte mottak skreiv borgermestrene i en artikkel publisert i Le Monde på lørdag.

Til tross for den stadige økningen i antall tilgjengelige mottaksplasser, er alle «helt fulle», ifølge borgermestrene, som viser til en økning i søknader fra flyktninger mot slutten av året. «År 2017 slutter med en massiv økning i asylsøksøknader, og ankomsten av nykommere setter ekstremt press på lokale myndigheter,» skrev de.

Den forverrede situasjonen med mangel på husly betyr at byadministrasjonene er «presset mot veggen», sa de. Borgermestrene fortsatte med å foreslå at flere områder burde dele byrden og foreslår å sette opp et «solidaritetsnettverk mellom byene i Frankrike». De forlangte deretter at regjeringen holdt et utvidet møte «på høyeste nivå» «uten forsinkelser» for å diskutere den «sosiale nødsituasjonen».

Som svar på etterspørselen utstedte det franske innenriksdepartementet et forslag til en gjenbosettingsordning som ville resultere i mobilisering av rundt 20 000 boliger i 2018, som rapportert av AFP. Programmet forutsetter mobilisering av offentlig og privat eiendom med det formål å balansere distribusjonen av flyktninger over hele Frankrike.

De spurte også de franske prefektene om å etablere «mobile lag» som ville identifisere innvandrere som bor i nødhus.

Frankrike har vært et av de europeiske landene som er mest påvirket av innvandrerkrisen. Etter rivningen av den beryktede Calais ‘Jungle’ leiren i oktober 2016, ble rundt 6000 av beboerne flyttet til ulike innvandringssentre over hele landet.

Det er imidlertid oppstått nye leirer av asylsøkere, med folk som sover på gatene i den franske hovedstaden, og har skapt konflikter mellom immigrantene og den lokalebefolkningen på grunn av sanitære bekymringer.

I forrige uke sa en gruppe parisier at de ville starte en sultestreike hvis politiet ikke flyttet rundt 100 afghanske og syriske immigranter som har slått seg ned i et nabolag i Paris.

Kilde: RT.com