Hvorfor ignoreres demonstrasjonene for demokrati i IRAN av norsk presse?

LEDERARTIKKEL – Det er ganske utrolig å se hvordan den såkalte etablerte pressen i Norge nå ignorerer den pågående «revolusjonen» i Iran der unge Iranske kvinner og menn nå slåss i gatene for frihet og demokrati.

Man skulle nesten tro at det som nå hender i Iran ville være høyt prioriterte nyheter i Norsk presse, og at man ønsket å sette fokus på situasjonen i Iran slik at Iranske myndigheter kunne være sikre på at verdens øyne er rettet mot dem.

Men nei! Slik er det ikke, og man skulle nesten tro at den politisk korrekte pressen her i landet helst ville sett at de unge demonstrantene raskest mulig blir slått tilbake slik at de ikke fritt kan vise sin «islamofobi» i Irans gater.

Ja for dersom man ønsker et samfunn bygget på demokratiske verdier og rettigheter fremfor Islamsk Sharia lovgiving så må man jo være en «rasistisk» islamofob, og dermed er det ifølge venstresidens tankesett helt rett og rimelig at Irans myndigheter slår hardt og brutalt ned på demonstrantene.

Og hvor er politikeren?

Hvorfor er ikke norske politikere ute og ytrer sin støtte til de Iranske frihetskjemperne som nå slåss mot ett terror regime som dreper sine egne innbyggere, nekter kvinner grunnleggende friheter, og sist men ikke minst støtter noen av verdens verste islamske terrororganisasjoner.

Kan det hende at norske politikere er redde for å støtte de unge demonstrantene i Iran da de tror en slik støtte vil kunne oppfattes som «rasisme» og Islamofobi ettersom man nå demonstrerer MOT et islamsk prestestyre, og for innførselen av demokrati og frihet!

Eller kan det hende at vestlige politikere nå ser for seg at dersom Iran faller som en maktfaktor i regionen så vil mange konflikter i området forsvinne, og strømmen av «flyktninger» fra Midtøsten vil avta?

Vi kan ikke gi dere svar på dette her i Rapport-X, men vi vil forsøke å gi dere nyheter om det som hender i Iran uten sensur eller noen politisk agenda.