FAKTISK.NO: Fakta sjekkere med en politisk agenda

Etter at begrepet FAKE NEWS eller på norsk «falske nyheter» ble en del av ordskiftet i vesten da Donald Trump ble valgt til president i USA gikk flere av de Norske politisk korrekte mediene sammen for å starte opp en egen gruppe som skulle sjekke hvorvidt en nyhet inneholdt fakta eller ikke.

Problemet med denne ordningen har imidlertid vært at faktasjekkerne ikke sjekker sine egne «fakta», og at de ser ut til å være mer opptatt av politisk korrekthet en av de faktiske faktaene i en artikkel de sjekker.

Et eksempel her som vi i Rapport-X mener viser hvordan politisk korrekthet ser ut til å styre hvorvidt journalistene/faktasjekkerne i Faktisk.no bedømmer en sak som sann eller ikke er hvorvidt innholdet i artikkelen er skrevet med en politisk korrekt vinkling.

Dersom en sak ikke er vinklet ut fra et politisk korrekt venstrebilde ser det ut som om fakta sjekkerne i Faktisk.no er villige til å benytte hvilken somhelst liten bagatell som grunnlag for å si at hele artikkelen er «FAKTISK HELT FEIL».

Vel Rapport-X har selv nå sjekket en av faktisk.no’s egne artikler og kan si med stor sikkerhet at den er «DELVIS FEIL» ettersom vi ikke lar våre subjektive meninger om saken det handler om være utslagsgivende for hvorvidt innholdet i artikkelen er basert på fakta eller ikke.

Artikkelen det handler om er saken der det politisk ukorrekte nyhetsmagasinet Document.no skrev om den Svenske Kirkens vedtak om å gjøre Gud kjønnsnøytral da man mente det ville være mer i samsvar med den politisk korrekte agendaen som i dag styrer Sverige.

I Document.no’s artikkel med tittelen ‘Gud blir til «hen» i den Svenske Kirken’ skriver artikkelforfatter Hans Rustad hvordan den svenske kirken nå på sitt siste kirkemøte har vedtatt å gjøre Gud kjønnsnøytral for å «Tolke bibelen ut fra den verden vi lever i» som Kirkestyrelsens viceordfører Wanja Lundby-Wedin så fint sa det.

Årsaken til at begrepet «hen» er trukket inn i saken skyldes etter hva Rapport-X har greid å få med seg at man det er det eneste kjønnsnøytrale ordet for en ‘person’ som man i dag har i Sverige, og det ble benyttet på websidene til den svenske kirken i en annonse for julegudstjenesten benyttet ordet «hen» om Jesus noe som det ser ut som har gått fakta sjekkerne i Faktisk.no «hus forbi» som man sier blant vanlige folk.

Det er korrekt som man påpeker hos Faktisk.no at kirken ikke skal benytte ordet «hen» om gud, men man skal utvilsomt benytte ordet «HON» (Norsk: Henne) om Gud, og ordet den treenige som er en beskrivelse av en person ikke et kjønns pronomen.

Ser man videre på den svenske kirkens webiser ser man ganske raskt at ordet «hen» ganske konsekvent benyttes, og det å se for seg at dette ikke også vil bli trukket inn i en gudstjeneste av en politisk korrekt prest eller prestinne er vel naivt.

Rapport-X mener at selv om document.no sin overskrift var noe feilaktig så er selve innholdet i artikkelen korrekt, og vi mener en mer korrekt bedømming av artikkelen ville ha vært «Delvis feil» og ikke «HELT FEIL» som Faktisk slo fast da det viktigste for dem ser ut til å ha vært det politiske budskapet i saken.

I Rapport-X sin egen artikkel om saken benyttet vi overskriften ‘Den Svenske kirken vil gjøre Gud kjønnsløs‘ og fortsatte med å beskrive hvordan dette skulle gjøres.

Vi oppfordrer alle til å lese alle de tre artiklene og selv gjøre seg opp en mening om saken.

Kilde: Faktisk.no, Document.no, svenskakyrkan.se