Tony Blair advarer mot muslimsk innvandring til EU

Tidligere statsminister i Storbritannia Tony Blair

STORBRITANIA/EU – Flere land kan bryte med EU i en bølge av populistisk opprør, sier Tony Blair. Den tidligere statsministeren i Storbritannias har nå oppfordret EU-land til å «gripe øyeblikket» og håndtere immigrasjonsproblemene knyttet til muslimsk innvandring.

Blair forklarte ovenfor den tyske avisa Die Welt at de samme immigrasjonsproblemene som utløste Brexit, ikke bare er problemer som Storbritannia står ovenfor, men at også andre EU-land kan møte på problemer etter som tiden går.

«La oss være klare: Det britiske folks bekymringer som førte til Brexit er ikke begrenset til Storbritannia,» sa han.

«Med sterkt lederskap vil vi benytte Brexit også for å håndtere de underliggende problemene som ikke bare det britiske folk er opptatt av, men som også er problemer for hele Europa. Ellers vil denne populismen vokse seg sterkere. »

Blair tegnet et tydelig skille mellom immigrasjon fra EU – et problem han mener kun er et problem i enkelte områder av Storbritannia – og immigrasjon fra land utenfor EU. Han sa at det oppstår konflikter fra immigrasjonen fra land utenfor EU «når folk ikke er sikre på at de som kommer, deler våre verdier» – spesielt fra land hvor muslimer er i flertall.

Blair mener dette allerede er blitt et problem i land som Holland, Danmark og Sverige.

I slutten av desember utgav Blairs tankesmie, Institute of Global Change, en rapport som varsel om et populistisk opprør i Europa, ettersom velgerne blir frustrert over de europeiske innvandringsproblemene.

Kilde: RT.com