Splittelsen innad i Arbeiderpartiet vokser

POLITIKK – Det er nå blitt kjent i den såkalte etablerte pressen at det i arbeiderpartiet har dannet seg to leirer hvor den ene stiller seg bakom Hadia Tajik og hennes feminister, mens den andre delen støtter den nåværende ledelsen, og mener kritikken mot Trond Giske har hat til hensikt å skape uro og splittelse.

Rapport-X sine kilder i arbeiderpartiet sier at de to fraksjonene nå i løpet av de neste dagene vil bli mer synlige for verden utenfor partiet, og påpeker at der finnes et eget journalistisk feministnettverk som har mye makt i Dagbladet som nå aktivt jobber mot Trond Giske og hans støttespillere,

Ut fra hva våre kilder forteller skal særlig Marie Simonsen ha en sentral rolle i dette nettverket av kvinnelige feminister, og hun skal være en pådriver innenfor dagbladet og VG for en Hadia Tajik vennlig rapportering av konflikten i arbeiderpartiet.

Også innenfor den såkalte kvinnegruppen i arbeiderpartiet skal de ha oppstått splittelse noe som førte til Anniken Huitfeldts uttalelser i gårdagens intervju der hun hevdet selv å ha vært utsatt for seksuell trakassering under en politisk debatt som ungdomspolitiker.

Rapport-X har også fått bekreftet av sine kilder at notatet som ble offentliggjort av Nettavisen som omtaler varslingssakene mot Giske skal være ekte, og at sakene det er snakk om er av en slik karakter at de ikke vil kunne få juridiske konsekvenser for Giske.

Rapport-X vil komme med mer informasjon om saken etter hvert som saken utvikler seg.