Iran legger ned forbud mot engelsk i grunnskolen

IRAN – Iran har lagt ned forbud mot engelskspråklig undervisning i grunnskolen etter at islamske lederes advarsler om at en tidlig språkopplæring åpnet opp for en vestlig «kulturinvasjon».

«Undervisning i engelsk i regjeringen og ikke-statlige grunnskoler i den offisielle læreplanen er mot lover og forskrifter,» sa Mehdi Navid-Adham, leder av det statsledete høyopplæringsrådet, til statlig tv sent lørdag kveld.

«Dette er fordi forutsetningen er at i grunnopplæringen legger grunnlaget for den iranske kulturen til studentene,» sier Navid-Adham, og legger til at engelskklasser utenfor den offisielle også kan bli blokkert.

Undervisningen i engelsk starter vanligvis i middelskolen i Iran, det vil si for barn i 12 til 14 års alderen, men noen grunnskoler har engelskklasser også for barn under den alderen.

Noen barn deltar også på private språkinstitusjoner etter skoledagen. Og mange barn fra mer privilegerte familier som går på privatskoler, får engelskundervisning fra barnehagealder opp gjennom videregående skole.

Irans islamske ledere har ofte advart om farene ved en «kulturinvasjon», og den øverste lederen, Ayatollah Ali Khamenei, uttalte sinne i 2016 over «spredningen av engelsk undervisning i barnehager».

Ayatollah Khamenei, som har det siste ord i alle statlige saker, sa i talen til lærerne: «Det betyr ikke motstand mot å lære fremmedspråk, men forfremmelsen av en utenlandsk kultur i landet og blant barn, unge voksne og ungdommer. »

«Vestlige tenkere har igjen og igjen sagt at i stedet for kolonialistisk ekspansjonisme … ville den beste og minst kostbare veien være spredningen av vestlige tanker og kulturer til yngre generasjonen i ikke vestlige land,» sa Ayatollah Khamenei, ifølge talen postet på Leader.ir, et nettsted som drives av hans kontor.

Selv om kunngjøringen ikke skal være knyttet til de siste protesene mot det religiøse establishmentet og regjeringen, har Irans revolusjonære garde klandret utenlandske fiender for å stå bak de siste urolighetene i landet.

Kilde: NYTimes.com