Løvene på løvebakken representerer Judah folket

Judah løven fra gamle Israels Judah-stamme er representert i løvebakken og i det Norske riksvåpnet.