Den ungarske regjeringen fremlegger lovforslag kalt «Stopp Soros»

UNGAREN/EU – Den ungarske regjeringen har oppgitt at den nå vurderer å innføre nye lover som vil beskatte og straffe frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som «bistår og tilrettelegger for ulovlig immigrasjon».

Lovforslag, kalt «Stop Soros», har tre hovedpunkter, ifølge ungarske medier.

Den første er at organisasjoner som deltar med støtte til ulovlig immigrasjon, er forpliktet til å gi ungarske domstoler informasjon og data skaper åpenhet om.

For det andre må organisasjoner som mottar penger fra et fremmed land, enten fra en person eller fra en organisasjon, betale 25% skatt på det.

Og til slutt skal det innføres reise restriksjoner for ungarere som deltar i å huse eller skjule ulovlige innvandrere, noe som vil bety at de ikke fritt vill kunne bevege seg nærmere Schengen-grensen en 8 kilometers sone.

Folk som ikke er ungarske statsborgere vil kunne bli ilagt en bevegelsesbegrensnings ordre som vil forhindre dem i å kunne nærme seg EUs ytre grenser, noe som kan føre til at selv George Soros blir utestengt fra EU, da han har amerikansk statsborgerskap.

Disse tiltakene vil opprettholdes frem til vi ser » enden på immigrasjonskrisen» ifølge den ungarske regjeringen.

Regjeringens vedtaks notat gjør det klart at den vil motsette seg immigrasjon gjennom «alle tilgjengelige midler».

«Ulovlig masseinnvandring er et problem som påvirker Europa som helhet, og medfører alvorlige sikkerhetsrisikoer,» tilføyes det.

Orban vil holde en offentlig høring om de nye tiltakene, muligens etter det neste valget i april, hvor han forventes å vinne en tredje periode.

Han er ikke redd for å stå opp til EU, og hans folk elsker ham for det. Og hans land er sikkert. Andre europeiske ledere bør følge i hans fotspor.

Kilde: Westmonster.com