Bitcoin «jesus» vil kjøpe et stykke land og skape en egen liberalistisk stat

Roger Ver som også er kjent innen Bitcoin verdenen som bitcoin «jesus» har sammen med andre fritenkere startet prosjektet «Free Society» som er et prosjekt for å starte en egen nasjonalstat.

Ifølge Ver skal den nye nasjonen bygges rundt de liberalistiske «ikke-aggresjons prinsippet», og ideen om frivillighet, og det skal derfor ikke etableres noen form for sentrale styresmakter.

Artikkelen fortsetter under videoen

Skatter og avgifter skal man være foruten ettersom man mener alle oppgaver som i dag dekkes av de sentrale styresmaktene i en nasjon vil kunne dekkes gjennom frivillig deltagelse fra den nye nasjonens borgere.

Ideen om å skape en egen liberalistisk nasjon skal ifølge Roger Ver ha oppstått etter at han og andre innen den liberalistiske bevegelsen i USA leste boken «The Machinery of Freedom» som ble skrevet av den amerikanske forfatteren David D. Friedman, og som ble utgitt for første gang i 1973.

I boken forsøker forfatteren å argumentere for ideen om man ikke trenger en stat for å håndheve et lovverk, men at man gjennom et samarbeid mellom frivillige individer, private bedrifter og veldedighetsorganisasjoner kan opprettholde et fungerende samfunn.

Ifølge Roger Ver skal hans organisasjon «Free Society» ha samlet inn over 100 millioner dollar fra investorer, og organisasjonen skal allerede være i samtaler med flere nasjoner for å kjøpe et stykke land.

Se intervjuet Luke Rudkowski fra We are Change gjorde med Roger Ver om prosjektet i videoen under.

Bitcoin Jesus Is Creating His Own NAP Voluntarist Country!!!

Kilde: Youtube.com, FreeSociety.com