Narkotikahandelen er først og fremst et globalist-verktøy. Globalistene bruker Islam som våpen for å få igjennom sine planer for new globalist  order. Narkotikavirksomheten er en verdenskynisme vi er vitne til som utfolder seg foran våre stuedører og gater og bygder i likhet med all annen destruksjon vi er vitne til.