Monsantos Roundup inneholder arsenikk og andre giftstoffer viser en ny studie

VITENSKAP – Den pågående internasjonale kontroversen rundt det mye brukte glyfosatbaserte ugressmiddelet Roundup og lignende ugressmidler har i stor grad blitt avfeid som en konspiratorisk debatt om hvorvidt glyfosat som er den største komponenten av Monsantos Roundup, er kreftfremkallende i anbefalte doser.

Nå viser en ny stor studie publisert av en gruppe biologer og toksikologer ved Frankrikes CAEN University at «adjuvansene» eller ytterligere kjemikalier tilsatt i Roundup produktet, og skjult under firmaets «handelshemmelighets» betegnelse, er langt mer giftige enn glyfosat alene.

Kort sagt, er den nåværende glyfosat-karsinogen-debatten en nøye utformet avledningsmanøver.

På grunn av en liten «uregelmessighet» fra den utgående tyske jordbruksministeren i desember som førte til en fornyelse av lisensen for glyfosatbaserte ugressmidler, har Brussel utvidet bruken av Monsanto Roundup og andre mye brukt ugressmidler i EU for ytterligere fem år.

Prof. Gilles-Eric Séralini fra Universitetet i Caen-Normandie, Frankrike, og hans kolleger, Dr. Nicolas Defarge og Dr. Joël Spiroux, har oppdaget flere nye funn som knuser kjemikalieindustriens påstand om at de «inerte» ingrediensene i glyfosatbaserte ugressmidlene ikke trenger regulering:

Glyfosatbaserte ugressmidler er vist å inneholde tungmetaller som arsenikk. Disse er ikke deklarert og er normalt forbudt på grunn av deres giftighet.
Testet på planter, viser at ugressmidler som POEA er giftige isolert, mens glyfosat alene ikke er giftig for planter på normale landbruksnivåer, men tilsynelatende bare på høyere nivåer.
Testet på menneskeceller, har preparater sammensatt av petroleumsrester en mer endokrin forstyrrende effekt og er mer giftige enn glyfosat.

De sammenlignende effektene av glyfosat alene og 14 av dens sammensetninger ble undersøkt av Seralinis-lag. Glyfosat viste seg tydelig å ikke være det viktigste giftstoffet herbicids blanding.

Petroleum baserte blandinger i herbicidoppskriften viste seg å være mer giftig enn hva glyfosat er.

Seralini og hans team så også på andre kjente toksiske og endokrine forstyrrende elementer i 22 ugressmidler, inkludert 11 glyfosatbaserte ugressmidler. De oppdaget flere tungmetaller i de fleste blandinger, spesielt arsen, krom, kobolt, bly og nikkel, som er kjent for å være giftige og endokrine forstyrrende.

Alle fortynnede blandinger unntatt en inneholdt en cocktail av disse metallene. Dette fenomenet ser ut til å være utbredt i verden, da prøvene i all hovedsak kom fra EU og Nord-Amerika.

I Asia ble store mengder arsenikk funnet i glyfosatbaserte ugressmidler som tidligere ble solgt i Sri Lanka før landet forbød slike ugressmidler på grunn av bekymringer for CKDu – kronisk nyresykdom.

Kilde: sustainablepulse.com