Av Jan Terje Voilaas. Til Adm. Dir. Camilla Stoltenberg og Ass. Dir. Espen Rostrup Nakstad Jeg viser til […]

Heksepeking er alvorlig anklage tatt ut av løse lufta med det motiv å skade noen, og brukes svært ofte av psykopater. Metoden har blitt brukt siden Bibelsk tid for å forhindre ytringsfrihet og fengsle, torturere og drepe de som sier myndighetene i landet imot. Et rettsystem som bruker heksepeking er middelaldersk og gjør landet alltid til en totalitær stat uten ytringsfrihet, fordi man ender opp med at få tør å si meningen sin av frykt for å bli heksepeket.