Belgiske myndigheter tar i bruk flygeblader i kampen mot spredningen av radikal islamisme

BELGIA/EU – Den belgiske statssikkerhetstjenesten vil utstede tusenvis av flygeblader for å forhindre salafisme i landet, og sier at den ekstreme ideologien nå springer opp i landets «minste byer og tettsteder».

5.000 flygeblader vil bli distribuert for å utdanne lokale myndigheter, politi, fanger og domstoler om farene som er oppstått, men hensikten er også å nå ut til offentligheten.

I flygeblaene heter det: «Hvis det i utgangspunktet var et storby-fenomen, ser vi nå det har spred seg til de minste byene og tettstedene i landet.»

«Dette skyldes delvis spredning via internett, men du har også spredning via predikanter, og det er for eksempel ad hoc-spredning via treningssentre. Organisasjonen Sharia4Belgium har også spilt en viktig rolle i spredningen. »

Man håper flygebladene vil kunne bremse radikaliseringen, men mange spør seg hvorfor myndighetene ikke også advarer mot EUs åpen dør politikk.

Kilde: vrt.be