Hvert tredje offer for seksuallovbrudd er barn

Artikkel hentet fra: Politiet.no

En av tre anmeldelser av seksuelle overgrep er saker som omhandler barn.

Anmeldte lovbrudd for seksuell omgang med barn i alderen 14-16 år, samt seksuell omgang med barn under 16 år økte med 6,1 prosent, mens seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 18,4 prosent.

– Det er viktig at samfunnet klarer å beskytte de mest sårbare blant oss, og at det derfor er viktig at det kommer flere anmeldelser, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Avdekking av mørketall

Seksuell omgang med barn i alderen 14-16 år, samt seksuell omgang med barn under 16 år har en økning på 6,1 prosent mens seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år har økt med 18,4 prosent.

– Flere store saker med mange involverte, som for eksempel i Tysfjord i Nordland, bekrefter at overgrepssaker kan pågå i mange år. Men vi ser også at når politiet etterforsker en sak, så gjøres det ofte funn som fører til at nye ofre identifiseres, sier Humlegård.
Positivt med flere anmeldelser

Politidirektøren mener det går i riktig retning når statistikken viser flere anmeldelser.

– Når flere saker kommer til politiet kan vi både stoppe pågående overgrep og forhindre at nye blir begått, sier Humlegård. – Det er politiets oppgave å avdekke om noe straffbart har skjedd. Derfor bør ingen vegre seg for å melde ifra dersom de har mistanker, sier han.

Stor økning i tilrettelagte avhør

Når politiet avhører barn som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, skjer det som hovedregel gjennom tilrettelagte avhør. De senere årene har politiet blitt tilført betydelige ressurser for å etterforske vold og overgrep mot barn, hvor tilrettelagt avhør er et viktig etterforskingsskritt. I løpet av fem år er antall avhør nesten tredoblet. I 2017 ble det gjennomført 6 306 tilrettelagte avhør mot 2 652 i 2013.

Forebygging

Politidirektøren er tydelig på at saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn skal ha høy prioritet i politiet.

– Seksuelle overgrep kan ødelegge et barn for livet. Derfor må vi lykkes med politiinnsatsen på dette området. I løpet av året tilfører vi nytt utstyr og styrker politidistriktenes evne til å gjennomgå databeslag. Samtidig må vi erkjenne at vi ikke bare kan etterforske oss ut av problemet. Vi må forhindre at nye overgrep skjer. Politiets satsing på forebygging gjennom politireformen fokuserer på tverrfaglig samarbeid med flere andresamfunnsaktører, sier han.

Humlegård påpeker at også oppmerksomhet rundt temaet virker. – Politiets kampanje «Ikke alle hemmeligheter skal holdes» har bidratt til at flere har anmeldt, sier han.

Dette er seksuallovbrudd

Seksuallovbrudd kan både bestå av fysiske overgrep og overgrep som ikke innebærer fysisk kontakt. Eksempler på fysiske overgrep er seksuell omgang, handling og atferd med/overfor barn. Ikke-fysiske overgrep kan for eksempel være når barn forledes, gjennom kommunikasjon på internett, til å begå seksuelle handlinger med seg selv, at dette dokumenteres på bilde og film, og at materialet deretter deles med andre.

Fakta

  • I 2017 ble det anmeldt totalt 7 978 seksuallovbrudd, en tredjedel av disse gjelder overgrep mot barn.
  • Anmeldelser som gjelder seksuell omgang med barn under 14 år har økt med 18,4 prosent.
  • Anmeldelser som gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14-16 år har økt med 6,1 prosent.

Kilde: Politiet.no