Demokratiets forfall, politiet og voldsvenstren

Det er valgår i Sverige og et av temaene som vil bli heftig debattert i løpet av valgkampen er den økende volden og den ukontrollerte immigrasjonen til landet.

De tradisjonelle politiske partiene har selvfølgelig fritt spillerom når det kommer til å få spre sitt politisk korrekte budskap ut til folket, men partiet Motstandsbevegelsen ser ikke ut til å være like beskyttet av de demokratiske spillereglene som sine politiske rivaler.

Man kan mene hva man måtte ønske om det nasjonalsosialistiske partiet, men det burde ikke være slik i et fritt, åpent demokrati som det Sverige hevder å være at et parti skal bli forfulgt og forsøkt kneblet av politimakten.

I videoen under kan man se en film fra en flygebladutdeling i regi Motstandsbevegelsen der man på fredelig og demokratisk vis søker å spre ens politiske budskap, men det skal fort vise seg at de demokratiske spillereglene ikke gjelder for alle.

Bare etter noen få minutter ankommer nemlig politiet stedet der de politiske aktivistene deler ut sin valgkamp informasjon, og de starter øyeblikkelig å overvåke de fredelige aktivistene som ser ut til å ta det hele med godt mot helt til representanter for voldsvenstren dukker opp og starter sine voldelige angrep på en ellers fredelig begivenhet.

Ut fra filmen ser det ikke ut som om politiet er særlig interessert i å opprettholde lov og orden, og ivareta de demokratiske rettighetene til Motstandsbevegelsens medlemmer slik de burde, og man kan se at hver gang ett medlem av Motstandsbevegelsen angripes av venstreaktivistene følger politiet opp med å pågripe Motstandsbevegelsens aktivist fremfor å pågripe den venstreekstreme voldsutøveren.

Dette er et fenomen vi også ser i her hjemme i Norge, hvor folk som representerer et lovlig registrert politisk parti som på lovlig vis ønsker å ta del i den demokratiske prosessen blir forhindret av politiet under påskudd av at det «er for dems egen sikkerhet».

Med andre ord sier politiet at de IKKE KAN sørge for sikkerheten til politisk ukorrekte på grunn av den ekstreme volden venstreaktivistene er villige til å benytte, og derfor må politiet forhindre de politisk ukorrekte å spre sitt politiske budskap.

Man kan jo spørre seg hvorfor politiet i det heletatt tillater voldsvenstren å samle sine tropper før de går til aksjon mot dem når det ifølge dem selv vil oppstå en voldelig situasjon om man tillater dem det.

Det kan godt være det er noe jeg ikke har fått med meg i lovverket som tilsier at det kun er de politisk korrekte budskapene og partiene som er beskyttet av de demokratiske rettighetene her i landet, og dersom det er tilfelle skulle jeg ønske noen kunne vise mer hvor i loven det fremkommer at så er tilfelle.