Avvist muslimsk asylsøker drepte kristen konvertitt

TYSKLAND/EU – En avvist asylsøker i Tyskland drepte en kvinne med kniv foran sine barn fordi hun hadde konverterte fra Islam til kristendommen.

Den afghanske mannen, som på tross av sin avviste asylsøknad fikk bevege seg fritt rundt i Tyskland fikk dermed muligheten til å drepe kvinnen.

I en rapport fra myndighetene heter det at mannen handlet ut fra frustrasjon på grunn av hans avviste asylsøknad og forestående deportasjon.

Offerets eldste sønn uttalte ovenfor Tysk presse at han håpet den anklagede ville «motta straffen han fortjente» og at han ikke kun ble sendt tilbake til Afghanistan, hvor han ville bli «mottatt med jubel for det han har gjort».

En manglende evne til å deportere avviste asylsøkere er en stor sikkerhetsrisiko i flere Europeiske land, og har vært kilde til flere av de terrorhandlingene vi har sett i blant annet Tyskland og Sverige.

Skap Europas befolkning sikres må man først få kontroll over grensene, og hvem som befinner seg i de ulike landene.