Sør-Afrika og den politisk korrekte pressen

MENINGER – Hvor blir det av den politisk korrekte pressens dekning av alvorlige overtramp av menneskerettighetene i Sør-Afrika der regjeringspartiet ANC nå ønsker å endre lovverket slik at staten kan frata hvite farmere gårdene de i dag bor på og driver?

Eller hvor blir det av den politisk korrekte norske pressens dekning av ANCs politikk der man oppretter egne «soner» hvor kun svarte har lov å bo og eie jord?

Det er kanskje ikke så mange som har hørt om disse sakene her i Norge eller det faktum at hvite i flere afrikanske land behandles som annen rangs borgere, og drepes ene og lene fordi de er hvite uten at myndighetene løfter en finger for å forhindre det.

Spør dere selv hva grunnen kan være til denne mangelfulle dekningen av situasjonen i Sør-Afrika, og hvorfor man i Norsk presse når man dekker situasjonen i Sør-Afrika forsøker å fremstille det som om den svarte befolkningen i dag fortsatt blir undertrykket av «rike ondskapsfulle hvite» som forhindrer svarte fra å komme seg opp og frem i verden.

Når man har sett reportasjer fra Sør-Afrika og vannmangelen i Cape Town i den politisk korrekte pressen får man presentert saken fra en anti-hvit vinkling der man sitter igjen med ett inntrykk av at det er de «rike» hvites feil at vannmangelen har oppstått, og ikke det faktum at den svarte regjeringen i landet er gjennomkorrupt, og ikke har greid å styre landet på en ordentlig måte.

Rapport-X vil i tiden fremover forsøke å komme med mer informasjon om hva som virkelig hender i den såkalte «regnbuenasjonen» som skulle bli venstresidens fremste bevis på at om bare svarte fikk styre så ville konflikten mellom svarte og hvite opphøre, og man ville få en lykkelig multikulturell nasjon.

Vel nå nesten 30 år etter at apartheid ble opphevet har man fått svaret på hvordan det går når man bytter ut et hvit styre med et sort styre, og man kan se hvordan de etniske konfliktene i landet ikke er forminsket, men er blitt større en de noen gang var.

Det er kanskje derfor med god grunn vestlig politisk korrekt presse ikke ønsker å snakke for mye om Sør-Afrika?

Følg med fremover når vi i Rapport-X avslører sannheten om Nelson Mandelas «regnbuenasjon»!