To tyskere har død som følge av feilbehandling fra ukvalifiserte immigrantleger

Female medicine doctor hand holding silver pen writing something on clipboard closeup. Medical care, insurance, prescription, paper work or career concept. Physician ready to examine patient and help

TYSKLAND/EU – Etter at to tyskere nå har død som følge av filbehandling fra leger som har immigrert til landet har Tyske helsemyndigheter nå slått alarm om problemet.

Den manglende kompetansen går utover behandlingen pasienter mottar ved sykehus som ansetter nyankomne leger som har immigrert til Tyskland, og det viser seg at mens man sjekker språkkunnskapen til legene ved en ansettelse så sjekker man ikke legenes kunnskaper.

I ett tilfelle var det en mann som hadde falt og slått hodet som døde etter å ha blitt sendt til en psykolog uten at man først hadde gjort noen dypere undersøkelser, og det viste seg i ettertid at alle de involverte legene var immigranter med en utdannelse fra utlandet.

Nå ønsker helsemyndighetene en gjennomgang av systemet for å sikre at leger som ansettes har de korrekte kvalifikasjonene som når opp til tysk standard.

Kilde: nw.de