Har du hørt om Den internasjonale oppgjørsbanken?

MENINGER – Det er ikke så mange som vet hva Den internasjonale oppgjørsbanken (engelsk: Bank for International Settlements (BIS)) er og hvilke oppgaver banken har.

BIS har utrolig mye makt og er den banken sentralbanker verden over går til når de skal gjøre sin bankvirksomhet. Banken holder til i Basel, Sveits, og bankens eiendom er ansett for å være et eget land der sveitsisk lov ikke gjelder.

Banken har sin egen militærstyrke og banken og bankens ansatte står ikke til ansvar ovenfor noen lands lovverk, og kan med andre ord ikke saksøkes eller kontrolleres.

I videoen under kan du høre litt om bankens historie og annen informasjon.

Kilde: wikipedia.org

Author: ekstremisten1

Engasjert samfunnsdebattant, og fritenker. Programvert for RX Radio, og RX Podcast