EU benytter OL i politisk propaganda

EU – Den Europeiske Union (EU) har via Twitter forsøkt å benytte OL som et politisk redskap for å propagandere for opprettelsen av Europas Forente Stater.

EU pamper som Tysklands Martin Schulz har til og med offentlig sagt at han ønsker opprettelsen av Europas Forente Stater.