I dag velger italienerne hvorvidt Italia skal forbli italiensk eller ikke

ITALIA/EU – I de aller fleste politisk korrekte mediene her i Norge har man kunnet lese overskrifter som kategoriserer det italienske valget som et valg mellom «Pest eller kolera» med en klar referanse til at de aller fleste Italienere ser ut til å ville stemme for et av de såkalte høyre -populistiske partiene i landet.

Spørsmålet er jo da om valget i Italia virkelig er et valg der italienske velgere må velge mellom «pest eller kolera» eller om valget i realiteten står mellom det å bevare italiensk kultur og tradisjon eller om man skal velge å oppheve italiensk suverenitet til fordel for åpne grenser?

Når det nå ser ut som italienske velgere ønsker å bevare sitt land og sin egen identitet, og norsk presse fremstiller dette som noe negativt viser det bare hvor fjernt fra vanlige folks forståelse og oppfatning av den politiske situasjonen i Europa er, og hvilken forakt for de ulike europeiske tradisjoner og kulturer norske journalister har.

I Italia står ikke valget mellom pest eller kolera, men mellom «Italias videre eksistens», og Italias undergang gjennom masseimmigrasjon og overføringer av nasjonal suverenitet til EU byråkratene i Brüssel.

Ifølge meningsmålingene ser det nå ut som om Italias befolkning har gått for det første alternativet som er å redde Italia fra den sikre undergang, og norsk politisk korrekt presse hater det.

Rapport-X gleder seg med det Italienske folk i dems valg av politikere som vil bevare Italia italiensk.