Benytter svensk politi som torpedoer for å hindre politisk parti fra å delta i årets riksdagsvalg

SVERIGE – Den 9 september i år er det riksdagsvalg i Sverige, og flere partier har allerede begynt sin valgkamp for å få spred sitt budskap ut til velgerne.

For de aller fleste partiene ser det ut som de demokratiske spillereglene gjelder, og de kan fritt spre sitt politiske budskap uten at hverken staten eller politiske motstandere forsøker å begrense dems muligheter til å nå ut til folket, men for et parti som stiller til valg for første gang i Sverige ser det ut som de demokratiske rettighetene er en fjernet av statsmakten.

Partiet Den Nordiske Motstandsbevegelsen som stiller til valg for første gang i Sverige, og som forfekter det de selv betegner som en nasjonalsosialistisk politikk ser ut til å ha fanget mange yngre velgeres oppmerksomhet med sine mange demonstrasjoner noe som ikke ser ut til å ha falt i god jord hos svenske styresmakter som nå forsøker på udemokratisk vis å begrense partiets ytringsfrihet så vel som partiets muligheter til å delta i den demokratiske prosessen.

Det skremmende her er ikke bare at styresmaktene aktivt forsøker ved hjelp av politiske midler å forhindre et lovlig politisk parti å delta i den demokratiske prosessen i landet, men at man nærmest benytter seg av svensk politi som en type politisk korrekte «bøller» som ved hjelp av maktmisbruk og trusler forsøker å hindre partiets medlemmer og aktivister i å delta i den politiske prosessen i landet.

Denne typen politisk diskriminering og misbruk av politimakten er noe man her i vesten frem til bare få år siden ville ha betegnet som diktatorisk, og ville sett sterkt kritisk på, men ettersom den politisk korrekte eliten og venstresiden nå ser ut til å føle seg stadig mer truet opp i et hjørne av en oppvåknende europeisk befolkning ser det ut som venstresidens diktatoriske sider fort kommer til overflaten.

Man kan være enig eller uenig med den Nordiske Motstandsbevegelsens politikk, og man kan kritisere dem for dems holdninger og politiske ståsted, men det man ikke skal eller bør kunne gjøre i et åpent demokrati er ved hjelp av misbruk av politimakten forsøke å forhindre dem i å delta i den demokratiske prosessen i et landet.

I videoen under kan dere se hvordan svensk politi nærmest «angriper» DNM aktivister utelukkende fordi de deltar i den svenske valgkampen, og sprer det de sittende styresmaktene anser for å være politisk ukorrekte holdninger.

Man kan også spørre seg hvordan det kan ha seg at man plutselig har 20 ledige politimenn til å trakassere politiske aktivister som på lovlig vis deltar i årets valgkamp, mens man ikke har noen ledige politifolk til å etterforske og arrestere islamske terrorister, og kriminelle ulovlige immigranter som befinner seg i landet?

Si din mening i kommentarfeltet under.