Frankrikes lovverk må endres for å sikre barn mot seksuelle overgrep fra asylanter

FRANKRIKE – Det pågår nå en diskusjon i Frankrike rundt loven om den seksuelle lavalderen etter at to menn i slutten av 20 årene ble frifunnet for seksuell omgang med barn da man ikke kunne påvise bruk av tvang.

I dag er det flere som har snakket om å redusere den seksuelle lavalderen fra 15 år til 13 år, men president Emmanuel Macron, og hans regjering støtter siden som ønsker å beholde grensen slik den er, og diskusjonen har blitt mer anspent etter at to immigranter ble frifunnet etter å ha hat seksuell omgang med mindreårige da man ikke i sakene kunne påvise at de hadde benyttet tvang.

I begge tilfellene var den franske jenta som ble voldtatt av immigranten bare 11 år, men ettersom man mente det ikke kunne bevises at immigrantene hadde benyttet vold under voldtekten ble tiltalene redusert til seksuell omgang med mindreårige.

I Norsk politisk korrekt presse nevnes saken, men man sier ingen ting om det faktum at begge overgriperne som nevnes i saken var av utenlandsk opprinnelse, og at det var hovedårsaken til at de ikke ble straffet for sine ugjerninger.

Kilde: dagbladet.no