Politiske høyre aktivister fra Østerrike og USA fengslet i Storbritannia

STORBRITANNIA – Lederen for Identitetsbevegelsen Martin Sellner og hans kjærest Brittany Pettibone som er en journalist ble Lørdag arrestert i Storbritannia og utvist fra landet fordi Martin Sellner ønsket å ytre sine politiske meninger ved det verdenskjente «Speaker’s Corner».

Speaker’s Corner har i nesten 200 år vært et velkjent sted i London der ulike mennesker har kunnet dra nytte av ytringsfriheten, og mange turister besøker stedet som frem til Lørdag har blitt ansett som et sted der ytringsfriheten har vært absolutt.

Ifølge paret ble de splittet ved ankomst i Storbritannia allerede på flyplassen, og intervjuet av britisk politi som ønsket å gjøre det tydelig at paret ikke var velkomne i landet. På spørsmål om hva galt de hadde gjort fikk de tilbakemelding om at man anså at Martin Sellners ytringer ved speakers corner ville kunne «nøre oppunder rasistiske holdninger og fremmedfrykt».

Med andre ord ønsket den britiske politiske eliten og forhånds sensurere en tale som de ikke kjente innholdet til, og man var villige til å bytte de demokratiske prinsippene med handlinger man kun finner igjen i politistater.

Da paret fikk vite at Martin Sellner ble utvist for talen han ønsket å holde ved Speakers Corner, spurte man om ikke han kunne dra hjem, mens hans partner som ikke skulle holde noen tale kunne bli slik at hun kunne få utført sin jobb som journalist og utføre intervjuet med Tommy Robinson.

Til dette forslaget fikk paret beskjed at det var ikke på tale da man anså Martin Sellners tale som mindre truende (her må man ha ment ovenfor den politiske eliten) en Brittany Pettibones intervju med Tommy Robinson.

Det folk bør legge merke til i denne saken er at her forhånds sensureres og utvises en lovlydig Europeer som kun ønsker å benytte seg av ytringsfriheten, mens kjente terrorister og IS krigere fritt får returnere til landet som de i Syria og Irak aktivt har KRIGET mot!.

Under kan dere høre hva paret hadde å si da Tommy Robinson intervjuet dem i Østerrike da de returnerte etter sin utvisning fra Storbritannia.