Det pågår nå en diskusjon i Japan rundt immigrasjon

SAMFUNN – I Japan pågår det i disse dager en diskusjon i Japan rundt hvordan landet skal løse problemene med en stadig aldrende befolkning, og enkelte krefter på venstresiden presser på for å åpne landets grenser for masseimmigrasjon.

Mens de aller fleste japanere ser ut til å mene at man kan løse problemene relatert til en aldrende befolkning ved hjelp av teknologi, og man anser det med en aldrende befolkning som et forbigående problem så finnes det hovedsakelig krefter med opprinnelse utenfor Japan som presser på for å åpne landets grenser.

I det underliggende filmklippet kan du høre litt om hva folk mener om masseimmigrasjon og Japan.