Dette er «flyktningebarnet» som knivstakk politimann i Stockholm fjor sommer. Oppgir selv å være 17 år.

På torsdag falt dommen i Stockholms tingrett mot det «ensomkommende flyktningebarnet» Muhammad Hussaini fra Afghanistan, som den 31 august i fjor knivstakk politimannen Ted Eriksson i nakken. Dette skjedde i forbindelse med en demonstrasjon/aksjon for såkalte ensomkommende flyktningbarn. Han ble i tingretten dømt til fem års fengsel og utvisning.

Angrepet var helt uprovosert, og har knivstikket vært bare litt annerledes, kunne politimannen blitt drept. Ted sier seg fornøyd med dommen, men innrømmer at tiden etter angrepet har vært ekstremt vanskelig. Han synes det også er på tide å ta en diskusjon om politiets sikkerhet.

Hussaini er også dømt til å betale 100.000 svenske kroner i oppreising til sitt offer, men det er uklart om han er i stand  til å betale beløpet, eller om det er skattebetalerne som blir belastet.

Aktors påstand var 10 års fengsel, men domstolen nøyer seg med fem år grunnet gjerningsmannens «lave alder». Husaini har selv oppgitt alderen sin til å være 17 år, men det finnes belegg for å fastslå alderen til å være betydelig eldre, noe også en medisinsk test har påvist. Muhammad Hussaini ble ikke dømt etter en straffeutmåling for voksne.

Dette innebærer i praksis at afghaneren blir satt fri om omtrent tre år. Han skal da utvises ifølge dommen, men det er uklart hvorvidt utvisningen til Afghanistan blir iverksatt.

Hussaini har både under asylprosessen og etterforskingen om knivstikkingen latet som  at han har hatt psykiske problemer, sannsynligvis for å lettere få innvilget asyl og slippe unna ugjerningen med lavere eller helt uten straff. Men de rettspsykiatriske undersøkelsene har avslørt dette som simulering fra hans side.

Hussaini dømmes utover knivangrepet på politimannen også for to tilfeller av mishandling han har gjort seg skyldig i på en gymnasskole han var innskrevet. Det blir dog ingen ekstra straff for de to forholdene.

Kilde: Ekspressen og Samnytt

Har du meninger om saken? Benytt vårt kommentarfelt.