Zuckerberg kan ikke svare for seg når han blir spurt om å definere «hatprat»

USA – Under gårdagens høring i det amerikanske senatet kom facebook grunnleggeren flere ganger til korte når han skulle besvare senatorenes mange spørsmål rundt hans firmas håndtering av personopplysninger.

Ett av spørsmålene facebook sjefen sleit med å besvare var spørsmålet fra den republikanske senatoren Ben Sasse som lurte på om Zuckerberg kunne definere hva han anså som såkalt «hatprat», og hvorvidt ytringsfrihetsaktivister burde være bekymret for facebooks sensur regime.

Facebook sjefen kunne eller ville ikke gi noe klart svar på hva han anså for å være såkalt «hatprat» ut over at trusler om bruk av vold burde bli sensurert på hans platform noe senatoren sa seg enig i var en selvfølge.

Problemet senatoren fra Nebraska ville ha frem er at om man ikke klart kan definere hva som er «hatprat» og hva som er lovlig kritikk eller politiske ytringer som er beskyttet under den amerikanske grunnlovens 1 vedlegg, vil det være så å si umulig for facebooks brukere å forholde seg til firmaets sensurregime.