Politisk korrekthet spiser seg selv. Nå er til og med det venstrevridde «Big bang theory»-showet under venstrevridd angrep, for å fremstille menn som intelligente.

Det virker som om de liberale venstrevridde alltid finner noe å klage over. Hvis det ikke er rasistisk, er det sexistisk, og er det ikke sexistisk, er det på en eller annen måte «giftig maskulinitet».

Som et eksempel ser vi at det venstrevridde showet «Big bang theory», nå er under angrep av to venstrevridde professorer for å fremstille hva de kaller «giftig nerde maskulinitet». Ja, til og med venstrevridde TV-show er heller ikke trygge for den hysteriske politisk korrekte mobben.

I deres nye bok «Toxic geek maskulinity in media: Sexism, trolling and identity politics», argumenterer forfatterne Bridget Blodgett fra The University of Maryland, og Anastasia Salter fra The University of Central Florida, med at i motsetning til almen oppfatning at data nerder ikke er en marginalisert gruppe, er de justert til «en type giftig streit maskulinitet som har rot dypt i den nåværende kulturelle kampen».

For å understreke deres poeng om at nerde maskulinitet er «en uunngåelig evolusjon av maskulin hegemoni i en kultur hvor dominans og teknisk mestring er i økende grad innvevd», viser de to professorene til en episode av serien som heter «Den kontraktlige forpliktelsen implementering». I den episoden drar tre mannlige vitenskap nerder til en lokal high scool for å snakke med tenåringer om karriere innenfor vitenskap, en episode professorene påstår at faktisk er et eksempel på «tom feminisme», fordi showet ikke eksplisitt ikke tar opp kjønnsforskjellene som de hevder finnes innenfor vitenskapfaget.

«Skuespillerne mangler i betydelig grad selvbevissthet i forhold til deres roller på en sexistisk arbeidsplass, og den samme manglende selvbevissthet blir spilt på som humor», hevder professorene i sin bok.

Senere i samme episode rekrutterer vitenskapsmennene to vitenskapskvinner for å hjelpe dem med å prate med high scool studenter om karriere innenfor vitenskap, men Blodgett og Salter hadde tydeligvis problemer med dette også, og argumenterer i deres bok om at kvinneligheten til disse vitenskapskvinnene blir «undergravd» av den grunn at de har sminke i ansiktet og er «ultra-feminint» kledd. Professorene gjør det klart at de er veldig bekymret for hvordan kvinnelige nerder blir redusert til stirre-objekter for menn i denne episoden.

Denne boken er bare en liten del av venstrevridde forsøk på å demontere forestillingen om maskulinitet i USA og vesten forøvrig, som de mener er undertrykkende av natur. Dette politisk korrekte tankegodset har dessverre infisert vestlige utdanningssystemer, og i mange tilfeller blir mannlige studenter oppmuntret til å betvile deres maskulinitet.

Som eksempel ble mannlige studenter i fjor ved University of Wisconsin-Madison, oppfordret til et seks ukers program som hadde som mål å fremheve hvilke skadelige effekter maskuline paradigmer har på det amerikanske samfunnet. «Men`s project skaper rom for kritisk selv-refleksjon og dialog om hva det betyr å være mann, og hvordan maskulinitet påvirker oss og de rundt oss», forklarer initiativtakerne for programmet, og legger til at programmet fokuserer på tanker rundt maskulinitet, sosiale forventninger om hva det betyr å være mann, og de generelle fordelene med likhet mellom kjønnene.

Det verste er at dette er bare toppen av isfjellet, og om man tar et raskt søk på internett, finner man endeløse mengder med artikler og meninger rundt «toxic masculinity» (Giftig maskulinitet). Det hele er rett og slett en krig mot menn. Dette fremkommer ikke bare i utdannelsesystemet, men også i media, filmer og serier.

Om disse venstrevridde, politisk korrekte og «progressive» ideene får vinne fram, vil det bety slutten på mannlighet og maskulinitet som vi kjenner det.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.

Kilde: Government Slaves.