Migrasjonskrisen kan koste tyske skattebetalere 1,000,000,000,000 euro

I sin autobiografi, «På leting etter sannheten», sier den berømte tyske økonomen Hans-Werner Sinn at migrasjonskrisen kan koste Tyskland nesten en trillion euro. Sinn er en tidligere rådgiver for Angela Merkel og avgått president for IFO Institute for Economic Research.

Tyskland har siden 2015 tatt imot 1,5 millioner migranter og Sinn sier at disse generelt ikke er tannleger, advokater eller vitenskapsmenn, men for det meste ufaglærte immigranter. I følge ham kan disse menneskene aldri i løpet av deres levetid greie å betale tilbake det de har mottatt fra den tyske velferdsstaten.

Det er lett å skjønne hvorfor Sinn’s estimat på en trillion euro er en realistisk mulighet når en ser på livstidsstøtten for migranter, og når kostnader til familiegjenforening og høyere sikkerhetskostnader fortsatt ikke er innkalkulert i budsjettet.

Fra et økonomisk ståsted kan og må økonomiske flyktninger avvises, hvilket ikke betyr at immigrasjon overhode ikke lenger skal være mulig, men at kun de mennesker som EU ønsker skal bli borgere er velkomne, skriver Sinn i sin bok.

Etisk ansvarlige er kun de som bedømmer en handling også ut fra dens konsekvenser. Anvendt på migrasjonskrisen ville det være bedre å bringe folk tilbake til deres hjemland, men de fleste politikere unnviker denne løsningsmuligheten, konkluderer Sinn.

Kilde: Voice Of Europe