Elitens drøm om en grenseløs verden blir virkelighet i Norge

POLITIKK – Fra og med 14. mai 2018 vil asylsøkere som enda ikke har fått oppholdstillatelse i Norge kunne søke og ta seg jobb i Norge.

Det vil si at asylsøkere fra og med 14 mai i realiteten er likestilt med norske statsborgere, og ettersom de vil måtte betale skatt på lønn vil ha de samme rettighetene som norske statsborgere når det kommer til krav på sosiale velferdsgoder.

Problemet med denne endringen som Høyreregjeringen sammen med Venstre nå innfører er at den vil undergrave hele ideen og verdien av det norske statsborgerskapet, og vil bidra til en svekkelse av norske arbeidstakeres rettigheter.

Videre er dette ett viktig steg i globalistenes drøm om å skape en verden hvor nasjonalstater og grenser ikke finnes, og der statsborgerskap ikke har noen verdi ut over de pliktene du som statsborger vil ha når det kommer til å måtte betale skatt.

Denne endringen er det helt utrolig ingen i LO eller andre fagorganisasjoner ikke har motsatt seg, og det er skremmende å se at ett parti som FRP kan sitte i regjering og akseptere denne politikken.

Nok engang ser det ut som om FRP svikter sine velgere, og viser seg som et parti som i realiteten IKKE på noen måter ønsker å begrense immigrasjonen til Norge, og sikre det norske folk og kultur.

Kilde: vg.no