Omskjæringsforbudet som forsvant

Artikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2017

 

På landsmøtet våren 2017 rett før valgkampen brakte løs vedtok Frp på landsmøtet sitt å gå inn for et forbud mot omskjæring av guttebabyer.

Dette var ikke første gang spørsmålet om omskjæring av guttebabyer kom opp under opptakten til valgkampen. Noen uker i forveien så hadde et lignende forslag om omskjæringsforbud kommet opp internt i SV. Men etter press fra media og andre interessegrupper så valgte ledelsen å droppe saken.

En lignende historie kom ut fra MDG som også hadde hatt omskjæringsforbud oppe til debatt internt i partiet. Men nok en gang ble forslaget klubbet ned og partiformann Rasmus Hansson gjorde en snuoperasjon i saken. Senere så uttalte fylkespolitiker for MDG i Hordaland, Tom Sverre Tomren, til avisen Vårt Land at  “Vi ønsker ikke å stå på samme side som Frp”.

Når saken ble tatt opp på landsmøtet til Frp fikk den bred støtte fra grasrota i partiet. Så stor var støtten at landsmøtet vedtok en resolusjon om å gå inn for et omskjæringsforbud.

Dette såg ut som en seier for velferden og rettssikkerheten til guttebarn. Men desverre slik skulle det altså ikke gå.

omskjæring

Bare noen uker senere så var partiformann Siv Jensen i et lukket møte med European Jewish Association. Deltakerne på møtet var blant annet lederen for European Jewish Association, Menachem Margolin og den nederlandske sjefsrabbineren Binyomen Jacobs. Siv Jensen bedyret på møtet at de ikke hadde noe å bekymre seg over og at hun ikke kom til å jobbe for noe slikt forbud.

Siv Jensen uttalte seg til Jerusalem Post:

“- Selvsagt, jeg forstår hvorfor jøder i Europa ble bekymret, men jeg vil forsikre om at dette ikke er på regjeringens agenda, ikke på mitt partis agenda og ikke på min personlige agenda. Jeg vil gjøre det klart. På mitt skift vil ikke dette bli fulgt opp.”

Videre så bekrefter Siv Jensen overfor Dagbladet at hverken hun eller Frp kommer til å jobbe for å innføre noe omskjæringsforbud. Det er ikke en prioritet.

Siv Jensen stiller seg dermed som garantist for at det demokratiske og lovlig vedtatte vedtaket fra landsmøtet til Frp ikke kommer til å få noe uttelling. Dette er dypt problematisk på flere nivå.

Omskjæring i seg selv er et problem og det er en grusom praksis som bør forbys. Omskjæring av jenter er allerede forbudt i Norge og det er et tankekors hvorfor et lignende rettsvern også ikke gjelder for guttebabyer. Men i tillegg til dette så viser denne saken også et annet problem som er tilknyttet vårt demokrati og suverenitet.

Det er svært betenkelig at en relativt liten gruppe mennesker med internasjonal tilknytning kan ha en slik påvirkningskraft på norske politikere og regjeringsmedlemmer. Dette er undergravende for demokratiet og vår nasjonale suverenitet. Det er også påfallende hvordan Dagbladet og andre norske medier som rapporterte på denne saken ikke tar opp denne problematikken vedrørende demokrati og suverenitet.

brit mitra

Siv Jensen og ledelsen i Frp utviser en uhørt og respektløs oppførsel overfor sine medlemmer da hun så lett og arrogant sidestiller et vedtak fra sitt eget landsmøte. Dette avslører i sin tur nye problemer rundt “partidemokratiet” i Norge.

Slik partisystemet er lagt opp i dag er det nesten umulig for velgere og vanlige medlemmer i et parti å holde ledelsen og sine folkevalgte til ansvar. Partisystemet åpner opp for utildelt innflytelse fra pressgrupper, interessegrupper og annen lobby virksomhet. Der de best organiserte med sterkest egen-preferanse og flest ressurser vinner frem, på bekostning av resten av samfunnet. Rettferdighet, integritet og sannhet kommer i andre rekke. Dette gir utslag i en politikk som folk flest ikke kjenner seg igjen i eller er tjent med.

Og omskjæringsforbudet? Det forsvant ut i den store eteren av makt-korridorer og politisk korrekthet.

 

Av Bjørn Christian Rødal

Profilbilde

Statsviter, gründer og nestleder i Alliansen